Πολιτική για τα Ζώα

Το πρόγραμμά μας για την περίοδο 2024 – 2028

  • Ηλεκτρονική σήμανση δεσποζόμενων ζώων και ενεργοποίηση του θεσμού της δημιουργίας Δημοτικού Μητρώου Σκύλων, με πληροφορίες για τον πληθυσμό των σκύλων, τους ιδιοκτήτες τους, στοιχεία στείρωσης, κλπ.
  • Θεσμοθέτηση κινήτρων για την εγγραφή στο Δημοτικό Μητρώο Σκύλων.
  • Ενέργειες για τα αδέσποτα ζώα: σήμανση, τοποθέτηση τσιπ, εμβολιασμός, στείρωση, αποπαρασίτωση, δημιουργία σημείων σίτισης και υδροδότησης.
  • Δημιουργία καταφυγίου μόνο υπό τον όρο ότι θα λειτουργεί ως χώρος αντιμετώπισης προσωρινών προβλημάτων (περίθαλψη άρρωστων ζώων, εκπαίδευση των ζώων, κλπ).
  • Προμήθεια σύγχρονου οχήματος για την περισυλλογή και επανένταξη των αδέσποτων ζώων αλλά και για την ασφαλή μεταφορά σοβαρών περιστατικών.
  • Ανταλλαγή εμπειριών με άλλους Δήμους και γενικά διαδημοτική συνεργασία σε θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
  • Συνεργασία με εκπαιδευτές ζώων ώστε κακοποιημένα και φοβικά ζώα να μπορούν να υιοθετηθούν και να συμβιώσουν με ανθρώπους.
  • Συνεργασία και ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών του εθελοντικού φιλοζωικού κινήματος.
  • Μέριμνα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας, για το σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης, στα σχολεία.

Το πρόγραμμά μας για την πενταετία 2023-2028

Επιλέξτε κάποια από τις βασικές ενότητες του προγράμματός μας για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε δίπλα σας

Τηλ: 210 800 4480
Κιν: 697 165 6213
Email: [email protected]