Πολιτική Προστασία

Το πρόγραμμά μας για την περίοδο 2024 – 2028

Πυροπροστασία

 • Αξιοποίηση του επικαιροποιημένου σχεδίου πυροπροστασίας και έγκαιρη προετοιμασία για την εφαρμογή του, σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια.
 • Συνεχής και εντατική παρακολούθηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, των καιρικών φαινομένων (ένταση και φορά των ανέμων) και έκδοση ενημερωτικών δελτίων.
 • Έγκαιρος έλεγχος της καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών κρουνών, αλλά και των μεγάλων δεξαμενών, που είναι εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία του Δήμου.
 • Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων έγκαιρου εντοπισμού των εστιών φωτιάς. Έμφαση στην παρακολούθηση του πιλοτικού συστήματος που έχει τοποθετηθεί πιλοτικά, στην περιοχή Φασιδέρι της Δ.Κ. Άνοιξης, αλλά και αυτού που βασίζεται σε τεχνολογίες drone.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση των Δημοτών και την εθελοντική ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση ιδιαίτερα των νεότερων στους Συλλόγους Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
  • Διανομή χρηστικών φυλλαδίων για τους δημότες
  • Ομιλίες ειδικά σε σχολικές μονάδες
 • Συντήρηση των δασικών δρόμων
 • Επιμελημένη συντήρηση των πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού του Δήμου για τις ανάγκες της πυροπροστασίας. Συνέχιση των ενεργειών ανανέωσης του εξοπλισμού και μέσων πυρόσβεσης, τόσο μέσω ιδίων πόρων, όσο και μέσω χορηγιών.
 • Συνέχιση συστηματικών καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων, με κοπές ξερών και επικίνδυνων δένδρων καθώς και χλοοκοπές.
 • Συνέχιση των ενεργειών προς τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών οικοπέδων για τον έγκαιρο καθαρισμό τους, με αυστηρή εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων. Συνέχιση, αντίστοιχα, των ενεργειών προς τους ιδιοκτήτες μεγάλων ιδιωτικών δασών.
 • Διαρκής διεκδίκηση προς την Πολιτεία, για τη συνέχιση των προγραμμάτων ANTINERO, για τον καθαρισμό των περιαστικών δασών, καθώς και προς την Περιφέρεια για τον καθαρισμό των ρεμάτων.
 • Πρωτοβουλία για τη δημιουργία συνδέσμου με τους Δήμους των περιοχών Μαραθώνα, Γραμματικού και Καπανδριτίου, κατά τα πρότυπα αυτού της Πεντέλης.

Χιονοπτώσεις

 • Αποκεντρωμένη εφαρμογή του Σχεδίου «Βορρέας», υπό την εποπτεία των Τοπικών Συμβουλίων και με τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού.
 • Αξιοποίηση νέου εξοπλισμού του Δήμου για τις ανάγκες της αντιμετώπισης των χιονοπτώσεων (7 Αλατιέρες – Αλατοδιανομείς, 5 πρόσθετες λεπίδες αποχιονισμού).

Το πρόγραμμά μας για την πενταετία 2023-2028

Επιλέξτε κάποια από τις βασικές ενότητες του προγράμματός μας για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε δίπλα σας

Τηλ: 210 800 4480
Κιν: 697 165 6213
Email: [email protected]