Παιδεία & Νέα Γενιά, Πολιτισμός, Αθλητισμός

Το πρόγραμμά μας για την περίοδο 2024 – 2028

Παιδεία και νέα γενιά

 • Πρόταση προς την Κυβέρνηση για θεσμικό εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα παρεμβαίνει ουσιαστικά και να υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Μέχρι τότε: δημιουργία Επιτροπής Παιδείας – Πολιτισμού και Άθλησης, με τη μορφή γνωμοδοτικής εισηγητικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Δημοτικών Παρατάξεων, της εκπαιδευτικής κοινότητας και εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα εισηγείται πέραν των ήδη θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων, για σειρά θεμάτων όπως:
 • Νέες εκπαιδευτικές δράσεις, σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων:
  • Το Ανοικτό Σχολείο, την εκπαίδευση Ενηλίκων μέσω προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης, τη εκμάθηση τω νέων τεχνολογιών κλπ.
  • Επισκέψεις – συμμετοχές σε ενημερωτικές/μορφωτικές εκδηλώσεις.
  • Οργάνωση της ενημέρωσης των υποψηφίων φοιτητών για θέματα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Καθιέρωση ετήσιου θεσμού ευγενούς άμιλλας, με αντίστοιχη επιβράβευση, μεταξύ ομάδων μαθητών, σε θέματα έργου/μελέτης (project) για την κλιματική αλλαγή, για θέματα ιστορίας, τεχνολογίας, ξενοφοβίας, κλπ.
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων για το θέμα της ασφάλειας και του κινδύνου απώλειας προσωπικών δεδομένων και για τον εθισμό στο διαδίκτυο.
  • Ενθάρρυνση δράσεων κατάθεσης ιδεών/προτάσεων της νεολαίας για την τοπική ανάπτυξη.
  • Συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας σε πανελλαδικούς διαγωνισμούς Ρομποτικής.
  • Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, τα ζώα, κλπ.
  • Δράσεις πρόληψης για τη δημόσια και ατομική υγεία, δράσεις σεξουαλικής ενημέρωσης, προληπτικές εξετάσεις κ.λπ.
  • Δράσεις διάδοσης του βιβλίου
  • Δράσεις ενημέρωσης σε θέματα που σχετίζονται με την ενδοσχολική βία, εξαρτήσεις και εθισμούς
  • Ενέργειες εξάλειψης των εμποδίων πρόσβασης των ΑΜΕΑ στους δημόσιους χώρους και στις σχολικές περιοχές.
  • Διοργάνωση ενδοσχολικών αθλητικών αγώνων, με τις αντίστοιχες επιβραβεύσεις.

Προωθούμε:

 • Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων. Μέσω του οργάνου αυτού θα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές (15-18 ετών) των σχολείων του Δήμου, να καταθέτουν τις προτάσεις, στα Τοπικά Συμβούλια καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Διονύσου (Δη.Κοι.Πα.Δ.) σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο, προκειμένου να παρέχει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος και μορφωτικού επιπέδου, μια δεύτερη ευκαιρία απόκτησης ή αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους.
 • Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Διονύσου (Κ.Δ.Β.Μ.Δ.), με δωρεάν μαθήματα από εξειδικευμένο προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτές. Στο τέλος κάθε κύκλου θα απονέμεται ανάλογος τίτλος σπουδών, στους εκπαιδευθέντες.
 • Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης για την καλλιέργεια κουλτούρας ανακύκλωσης.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
  • Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, καθώς και για παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα (Κ.Δ.Α.Π.)
  • Για παιδιά με αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ)
  • Νέα ψηφιακά εργαλεία για την αναβάθμιση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και σχολικών επιτροπών, εφαρμογές και ιστοσελίδες για τη διευκόλυνση μαθητών και γονέων.
 • Πιλοτική Λειτουργία Κέντρου Νεολαίας και Καινοτομίας, με δωρεάν εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό για τους νέους. Στόχος η λειτουργία αντίστοιχων κέντρων σε κάθε κοινότητα του Δήμου.
 • Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δήμου Διονύσου (Κ.Ε.Π.Δ.Δ.) για τους μαθητές των Λυκείων, με οργανωμένες δράσεις από εξειδικευμένο προσωπικό, σεμινάρια και διαλέξεις κλπ.

Επιπλέον, προωθούμε:

 • Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού με αντικείμενο την εκπαιδευτική ρομποτική και την εκμάθηση της φυσικής της τεχνολογίας των μαθηματικών και της μηχανικής (stem) για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 • Ενιαία αριθμοδότηση των σχολείων Δήμου.
 • Γραφείο υποστήριξης και συμβουλευτικής νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • Καθορισμός συγκεκριμένων χώρων για τη δημιουργία γκράφιτι, με υλικό που θα παρέχεται από τον Δήμο.
 • Εκδηλώσεις επιμόρφωσης, για πρόληψη ατυχημάτων, κλπ.

Πολιτισμός

 • Επανίδρυση του Πολιτιστικού Οργανισμού νεολαίας και άθλησης, ώστε να ασκεί τη Δημοτική Πολιτική στους Τομείς του Πολιτισμού, του Πνεύματος, των Τεχνών, της Νεολαίας και του Αθλητισμού εντός προγραμματικού πλαισίου, που καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διάλογο με τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς.
 • Στενή συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια, για την ενδυνάμωση της τοπική πολιτιστικής δράσης.
 • Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, μέσα από την:
  • υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠΠΟ αλλά και την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των προσπάθειών ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Διονύσου.
  • ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων του Δήμου (Κτήμα Τατοΐου, Μαραθώνια διαδρομή, ξωκλήσια κτλ).
  • περαιτέρω ανάδειξη του θεσμού των «Μικρών Διονυσίων».
  • αναβάθμιση των «Διονυσίων» με έμφαση σε παραστάσεις αρχαίου θεάτρου και πρόσκληση σημαντικών καλλιτεχνών.
  • προώθηση της διδασκαλίας στα σχολεία της τοπικής ιστορίας, με παράλληλη διοργάνωση μαθητικών εκδηλώσεων.
  • ίδρυση λαογραφικού μουσείου για την ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των κατοίκων των επτά Δημοτικών Ενοτήτων.
 • Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Διονύσου, με εκπαιδευτικά προγράμματα, σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και με δράσεις βιβλίου, μουσικής, κινηματογράφου, καλών τεχνών κλπ.
 • Σχέδιο στέγασης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πολιτιστικό Κέντρο που δημιουργείται στο ΤΥΠΕΤ Αγίου Στεφάνου και μεταβατικά σε μισθωμένο κατάλληλο χώρο.
 • Θέσπιση ετήσιων βραβείων ανά τομέα καλλιτεχνικής έκφρασης, για να επιβραβεύεται και να ενισχύεται η πρωτογενής παραγωγή.
 • Επιχορήγηση των δράσεων των συλλόγων, στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων που θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη διαφάνεια.
 • Εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη δημιουργία πολιτιστικών υποδομών στις Δημοτικές Κοινότητες Διονύσου και Ροδόπολης.

Αθλητισμός

 • Αξιοποίηση προγραμμάτων μαζικού και ειδικού αθλητισμού.
 • Ενέργειες ανάπτυξης του στίβου στην περιοχή. Η ολοκλήρωση ταρτάν στα ανοικτά γήπεδα Διονύσου και Δροσιάς θα συμβάλει στην προσπάθεια αυτή.
 • Περαιτέρω αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, με την συμπλήρωση τους με χώρους υγιεινής, σκεπάστρων, αποδυτηρίων, ασφαλών περιφράξεων, προκειμένου αυτές να γίνουν λειτουργικές και αξιοποιήσιμες.
 • Ολοκλήρωση της νομιμοποίησης όλων κατασκευών εντός των ανοικτών γηπέδων, αποπεράτωση όσων εξ αυτών είναι ημιτελείς, κατάρτιση φακέλου με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αλλά και όσες προβλέπονται, προκειμένου τα γήπεδα μας να καταστούν λειτουργικά, έγκριση από το Δασαρχείο για όσα εξ αυτών βρίσκονται σε δασικούς χώρους και αδειοδότηση για την ασφαλή τέλεση αγώνων.
 • Κατασκευή τριών κλειστών προπονητηρίων στα γήπεδα Δροσιάς, Κρυονερίου και Σταμάτας.
 • Οργάνωση του σχολικού αθλητισμού με την πραγματοποίηση δημοτικών τουρνουά.
 • Διεκδίκηση για την κατασκευή μεγάλου κλειστού γυμναστηρίου για τα αθλήματα χάντμπολ, μπάσκετ και βόλεϊ, σε χώρο που θα εξασφαλιστεί με την πολεοδομική οργάνωση των περιοχών μας.
 • Αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου για την κατασκευή υπαίθριων πάρκων γυμναστικής και τη δωρεάν άθληση όλων των δημοτών κάθε ηλικίας.
 • Συστηματική συντήρηση όλων των αθλητικών χώρων και του εξοπλισμού τους.
 • Ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών των συλλόγων για δράσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
 • Προώθηση Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων.
 • Θεσμοθέτηση κριτηρίων για την παραχώρηση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε Συλλόγους, καθώς και για την επιχορήγηση δράσεων.

Το πρόγραμμά μας για την πενταετία 2023-2028

Επιλέξτε κάποια από τις βασικές ενότητες του προγράμματός μας για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε δίπλα σας

Τηλ: 210 800 4480
Κιν: 697 165 6213
Email: [email protected]