Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη

Το πρόγραμμά μας για την περίοδο 2024 – 2028

Προτεραιότητα στον άνθρωπο

 • Συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την αναβάθμιση των σχετικών δράσεων
 • Διεκδικούμε: την αναβάθμιση του τοπικού παραρτήματος υγειονομικής περίθαλψης του ΕΦΚΑ, σε Αστικό Κέντρο Υγείας και την μεταβίβαση της αρμοδιότητας στο Δήμο
 • Αναβάθμιση των παρεχομένων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης από το υφιστάμενο Δημοτικό Πολυ-Ιατρείο καθώς και το ΚΕΠ Υγείας, με:
  • συστηματικότερη παροχή προληπτικών Υπηρεσιών, μαστογραφίας, διερεύνησης ύπαρξης ανευρυσμάτων, οφθαλμολογικών παθήσεων, οστεοπόρωσης, κλπ.
  • ενίσχυση της λειτουργίας του ιατρείου τραύματος.
 • Ορισμός της Διοικούσας Επιτροπής των Κ.Α.Π.Η. από τα Τοπικά Συμβούλια, με τη συμμετοχή μέλους που θα εκλέγεται από τα μέλη του.
 • Ενίσχυση των προγραμμάτων βοήθειας και υπηρεσιών: άτομα με μαθησιακά προβλήματα, υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και εκπαίδευσης, υποστήριξη των μονογονεικών οικογενειών, πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, κ.λπ.
 • Δημιουργία υποδομών και ανάπτυξη υπηρεσιών πρόσβασης και υποστήριξης για άτομα με Αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) και χρόνια εκφυλιστικά νοσήματα.
 • Αναβάθμιση και διεύρυνση των ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών για τις επιμέρους ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, (χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οικονομικούς μετανάστες κ.α.). Στόχος, η δημιουργία ολοκληρωμένης δομής (Κέντρου Ψυχικής Υγείας).
 • Ενδυνάμωση των εθελοντικών πρωτοβουλιών για την Τράπεζα Αίματος του Δήμου.
 • Αναβάθμιση των δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Φαρμακείου και ιματιοθήκης, με:
  • Θεσμοθέτηση Επιτροπής για τις σχετικές πολιτικές και για τον τελικό κατάλογο των δικαιούχων.
  • Τροποποίηση του σχετικού Κανονισμού, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα καταστρατήγησής του και με πρόνοια λειτουργίας μέσω διαπαραταξιακής Επιτροπής.
 • Πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης της κοινωνίας
 • Αναβάθμιση του θεσμού των θερινών campus, για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη θερινή περίοδο.
 • Ειδική τιμολογιακή πολιτική για πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ.
 • Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και δωρεάν νομικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων.
 • Αναβάθμιση του Φεστιβάλ Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης.
 • Ενεργοποίηση του θεσμού του Συμβουλίου Μεταναστών, για την ομαλή και ασφαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.

Καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών

 • Δημιουργία ειδικής δομής για γυναίκες, στο πλαίσιο της οποίας θα παρέχονται:
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, συναισθηματικής κατανόησης, ψυχολογικής στήριξης, με τήρηση του απορρήτου.
  • Πληροφόρηση για θέματα νομικά, ισότητας.
  • Πληροφόρηση για φορείς και Κέντρα υποδοχής κακοποιημένων γυναικών, όπου προσφέρονται ιατρική φροντίδα, ψυχοσωματική και κοινωνική υποστήριξη.

Το πρόγραμμά μας για την πενταετία 2023-2028

Επιλέξτε κάποια από τις βασικές ενότητες του προγράμματός μας για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε δίπλα σας

Τηλ: 210 800 4480
Κιν: 697 165 6213
Email: [email protected]