Ανάπτυξη

Το πρόγραμμά μας για την περίοδο 2024 – 2028

Κατοχύρωση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

Συνέχιση των ενεργειών για τη διεκδίκηση και κατοχύρωση των ακινήτων του Δήμου, που δεν έχουν αποδοθεί ή έχουν αποδοθεί μόνο εν μέρει, κατά την κτηματογράφηση. Αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου. Ειδικά αξιοποιούνται:

 • Οι μεγάλοι Κ.Χ. (πάνω από 1,5 στρ.) εντός των Ρυμοτομικών Σχεδίων, με την κατάρτιση διαχειριστικών μελετών και την έγκριση τους από το αρμόδιο Δασαρχείο.
 • Οι διάσπαρτοι μικρότεροι Κ.Χ. σε όλο το Δήμο, με σύγχρονες παρεμβάσεις.

Μεταξύ άλλων, σχεδιάζουμε:

 • Αξιοποίηση του κτιρίου ΤΥΠΕΤ Αγίου Στεφάνου, για τη δημιουργία πολιτιστικού πολυχώρου, με την υλοποίηση της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης ύψους 3,7 εκατομμυρίων.
 • Αξιοποίηση του δημοτικού οικοπέδου της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου για τη στέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών.
 • Κατοχύρωση – απόδοση στο Δήμο των δημοτικών κληροτεμαχίων εντός των Βιομηχανικών ΔΕΛΤΑ στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου και BIC στη Δ.Κ. Άνοιξης.
 • Κατοχύρωση – απόδοση στο Δήμο και αξιοποίηση ως Κ.Χ. της έκτασης των 35 στρεμμάτων στην θέση Κίτσανη της Δ.Κ. Σταμάτας.
 • Διαχειριστική μελέτη και αξιοποίηση ως Κ.Χ. των 130 στρεμμάτων της έκτασης ΣΑΑΚ στη Δ.Κ. Άνοιξης.
 • Διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής ( Παλαιός Σταθμός Τραίνου Διονύσου- Παλαιό Λατομείο Ρεας) και δημιουργία υπαίθριων αθλοπαιδιών και θεάτρου στο χώρο του παλαιού λατομείου Ρέας.
 • Διεκδίκηση για την παραχώρηση του οικοπέδου του Δημοσίου της οδού Μαραθωνομάχων στη Δ.Κ. Δροσιάς, με σκοπό τη δημιουργία νηπιαγωγείου.
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης των 43 στρ. της έκτασης του ΤΥΠΕΤ στη ΔΚ Διονύσου και η αξιοποίηση της έκτασης ως ΚΧ.
 • Ολοκλήρωση των ενεργειών απόδοσης στο Δήμο των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στην περιοχή της Δ.Κ. Διονύσου, βάσει της υπ΄αριθ. 3070/2011 τελεσίδικης δικαστικής Απόφασης.
 • Ενέργειες απόδοσης στο Δήμο των Κ.Χ. στην περιοχή της Δ.Κ. Διονύσου, Βόρεια και Δυτικά ανοικτού γηπέδου Διονύσου.
 • Ενέργειες για την απόδοση στο Δήμο των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων που αποδόθηκαν εσφαλμένα στο Δήμο Μαραθώνα – Ν. Μάκρης (περίπτωση σχεδίου διανομής Οικισμού Αμπελακίων Δ.Κ. Διονύσου).
 • Άσκηση ένδικων μέσων για την απόδοση στο Δήμο ακινήτων που κατά τη κτηματογράφηση δηλώθηκαν βάσει χρησικτησίας, ωστόσο είτε δεν αποδόθηκαν, ή αποδόθηκαν μερικώς.
 • Ολοκλήρωση των ενεργειών αξιοποίησης των κληροτεμαχίων εντός του χώρου του ΑΔΜΗΕ στη ΔΚ Κρυονερίου.
 • Αξιοποίηση του δημοτικού οικοπέδου της οδού Καραϊσκάκη στη Δ.Κ. Ροδόπολης.

Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία

 • Προώθηση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων, για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για την περιοχή, την επιχείρηση και το νοικοκυριό
 • Συνέχεια στη συνεργασία με φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας για δράσεις σχετικές με το φυσικό περιβάλλον: ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών, λειτουργία θεματικών και πολιτιστικών πάρκων αναψυχής και ψυχαγωγίας, κλπ.
 • Ενδυνάμωση των προσπαθειών ανάπτυξης του καταναλωτικού κινήματος στην περιοχή μας.
 • Δημόσια Διαβούλευση, συντονισμός και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, με στόχο τη δημιουργία Τοπικών Κοινωνικών Συμπράξεων.
 • Ενίσχυση τοπικών κοινωνικών πρωτοβουλιών με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
 • Στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, με την παροχή υποδομής για την φιλοξενία των δραστηριοτήτων τους, ή την ανάθεση παροχής υπηρεσιών

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 • Δημιουργία μόνιμης υπηρεσιακής δομής, για την ενημέρωση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Δημιουργία διαδημοτικής πρωτοβουλίας, με στόχο την κοινή αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών ευκαιριών.

Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων

 • Μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία Φορέα μεικτής οικονομίας, με αντικείμενο τη συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιομάζα που παράγεται στις δασικές περιοχές μας. Στον Φορέα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι Δήμοι, με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

 • Οργάνωση ειδικής υπηρεσίας του Δήμου, για την υποστήριξη των δημοτών στην εξεύρεση εργασίας.
 • Μείωση δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Εκπτωτικής Κάρτας Εθελοντών, της Εκπτωτικής Κοινωνικής Κάρτας και της Εκπτωτικής Κάρτα Νέων, που προωθείται σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο.
 • Στοχευμένες δράσεις – πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ. – για την υποστήριξη της εμπορικής κίνησης στην περιοχή, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.
 • Αξιοποίηση των δομών του Δήμου για την παροχή πληροφόρησης:
  • Σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητα, σε τομείς στους οποίους ο Δήμος έχει έλλειψη.
  • Στις τοπικές επιχειρήσεις, γύρω από θέματα επιχορηγήσεων, ανταγωνισμού, νομοθεσίας κ.λπ.

Το πρόγραμμά μας για την πενταετία 2023-2028

Επιλέξτε κάποια από τις βασικές ενότητες του προγράμματός μας για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε δίπλα σας

Τηλ: 210 800 4480
Κιν: 697 165 6213
Email: [email protected]