Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

Το πρόγραμμά μας για την περίοδο 2024 – 2028

Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

Αξιοποίηση των ειδικών μελετών του Τ.Π.Σ. Δήμου Διονύσου για την επίλυση μιας σειράς θεμάτων που απασχολούν τους δημότες:

 • Όρια οικισμών που είτε έχουν κριθεί ανίσχυρα (Αγ. Στέφανος, Άνοιξη και Ραπεντώσα της Δ.Κ. Διονύσου), είτε η διαδικασία οριοθέτησής τους ποτέ δεν ολοκληρώθηκε (Πευκόφυτο και περιοχή Σπάτα – Παλαιοσταμάτα).
 • Επιδίωξη: η σχετική μελέτη θα ολοκληρωθεί σε διακριτή φάση, ώστε να λήξει η ανασφάλεια δικαίου που ταλανίζει τις εκεί ιδιοκτησίες.
 • Επίλυση των σχετικών προβλημάτων των υπολοίπων περιοχών (Τραυλός, Αλεξανδρέϊκα, κλπ).
 • Επικαιροποίηση των χρήσεων γης των περιοχών μας και ειδικά, προσδιορισμός των οικιστικών περιοχών.
 • Οριοθέτηση –διευθέτηση των ρεμάτων.
 • Γεωλογική καταλληλότητα των περιοχών για οικιστική χρήση.
 • Αναβάθμιση της πολεοδομικής οργάνωσης του Δήμου, με προτεραιότητα σε περιοχές που στερούνται πολεοδομικού σχεδιασμού (Άγ. Στέφανος, Άνοιξη).

Ταχεία ολοκλήρωση μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη:

 • Μελέτη επέκτασης Ρ.Σ. Κρυονερίου
 • Μελέτες των περιοχών που βρίσκονται εντός της Γ΄ Ζώνης του Πεντελικού και θα κριθούν ως οικιστικές, από τη μελέτη Τ.Π.Σ (περιοχή Σπάτων – Παλαιοσταμάτας).

Αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων και περιαστικών δασών

Παραμένουμε κάθετα αντίθετοι σε κάθε επιλογή που επηρεάζει το περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας.
Λέμε ΟΧΙ:

 • στην επαναλειτουργία λατομείων μαρμάρου στο Πεντελικό, όπως άλλωστε προβλέπει ρητά, τόσο ο αρχαιολογικός νόμος, όσο και το ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής.
 • στην οικοδόμηση των υπερτοπικής σημασίας δασών στις περιοχές «αιωνόβιου Δάσους» στη Δ.Κ. Διονύσου και «Κόκκινο Χωράφι» στις Δ.Κ. Διονύσου και Δροσιάς.
 • στην τοποθέτηση διοδίων στους κόμβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυμπόμπης. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για
 • την επανενεργοποίηση της σχετικής Διαδημοτικής και Διαπαραταξιακής Επιτροπής των Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς.

Προωθούμε την:

 • Αξιοποίηση των μεγάλων κατοχυρωμένων Κ/Χ, μέσα από την εκπόνηση και έγκριση από το αρμόδιο Δασαρχείο, διαχειριστικών μελετών (πχ. ΣΑΑΚ στην περιοχή της ΔΚ Άνοιξης, ΚΧ μεταξύ των οδών Μαγνησίας, Κίου και Κυβέλης καθώς και στους λόφους Πνυκός και Μεγίστης Λαύρας στη ΔΚ Διονύσου, κλπ).
 • Συνέχιση ενεργειών για την κατοχύρωση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Δήμου, που σήμερα βρίσκονται σε κτηματολογικές μερίδες ιδιωτών.
 • Αξιοποίηση των μικρών κοινοχρήστων χώρων, με τη δημιουργία Πάρκων Τσέπης.
 • Εκπόνηση μελετών ανάπλασης των κέντρων των οικισμών, σε Άγιο Στέφανο, Σταμάτα, Ροδόπολη και Δροσιά.
 • Αξιοποίηση – υλοποίηση της μελέτης ανάδειξης της παραρεμάτιας περιοχής του ρέματος Ροδόπολης.
 • Διαδημοτική συνεργασία, για τη βιώσιμη αξιοποίηση της Λίμνης Μαραθώνα.
 • Διεκδίκηση για τη συμμετοχή του Δήμου στον φορέα αξιοποίησης του κτήματος Τατοΐου.
 • Υλοποίηση της μελέτης για την ανάδειξη περιπατικών διαδρομών στους πέριξ ορεινούς όγκους.
 • Εντατικοποίηση της προσπάθειας για την ανάπλαση των ανενεργών λατομείων στο Πεντελικό, με τη δημιουργία πολιτιστικών χρήσεων (ανοικτού θεάτρου, κλπ). Αυτή η δράση, όπως και η προηγούμενη εντάσσεται στις ενέργειες κατά της επαναλειτουργίας των λατομείων στο Πεντελικό.
 • Συστηματική συνέχιση των δενδροφυτεύσεων, ειδικά στις περιοχές που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές.

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Συστηματική υλοποίηση του επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Αξιοποιούμε:

 • Το νέο εξοπλισμό και τις υποδομές που εξασφαλίσαμε τα προηγούμενα χρόνια: 19 νέα, οχήματα – μηχανήματα – απορριμματοφόρα, 18 Γωνιές Ανακύκλωσης, 20 συστήματα υπόγειων κάδων απορριμμάτων, 3 απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων και λοιπά συστήματα για τη συλλογή των, όπως τροχήλατους, καθώς και πλαστικούς κάδους διαφόρων μεγεθών, κ.ά.
 • Νέα προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΣΠΑ.

Κύριος στόχος του τοπικού σχεδίου μας διαχείρισης στερεών αποβλήτων: Το σημερινό 90% των στερεών αποβλήτων, που καταλήγει στη χωματερή, να φτάσει στο 10%. Γι αυτό προωθούμε:

 • Δίκτυο ξεχωριστών κάδων συλλογής για τα ανακυκλώσιμα (χαρτί, γυαλί, μέταλλα και πλαστικά), όπου είναι εφικτό (σχολεία, πράσινα σημεία, γειτονιές μεγάλης πληθυσμιακής πυκνότητας).
 • Αξιοποίηση των υφιστάμενων Γωνιών Ανακύκλωσης για τη συλλογή, τη διαλογή και τη διάθεση ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων (ογκωδών αντικειμένων, υφάσματα, μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών, κλπ.).
 • Προτάσεις προς την Πολιτεία για τη θεσμοθέτηση νέων εργαλείων και κινήτρων για την προώθηση της ανακύκλωσης.
 • Συστηματικές δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια και τους τοπικούς φορείς κάθε περιοχής.
 • Εξεύρεση και σε συνεργασία με άλλους Δήμους, χώρων διαλογής για τη διάθεση, στο εμπόριο, των ανακυκλωσίμων.

Επι πλέον προωθούμε:

 • Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, στο πλαίσιο του νέου Ο.Ε.Υ.
 • Αποκέντρωση της εποπτείας των ενεργειών καθαριότητας στα Τοπικά Συμβούλια
 • Αναδιοργάνωση του τομέα αποκομιδής αποβλήτων κλαδέματος και ογκωδών αντικειμένων.
 • Εντατικοποίηση της προσπάθειας, για την εξεύρεση χώρου και την οργάνωση ολοκληρωμένου αμαξοστασίου που θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για το προσωπικό, τη σωστή συντήρηση α΄ σταδίου καθώς και τον ανεφοδιασμό, των οχημάτων κ. ά.
 • Καθολική εφαρμογή της μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων
 • Αναβάθμιση του καθαρισμού ασφάλτου και κοινόχρηστων χώρων, με αξιοποίηση του νέου σαρώθρου.

Βιώσιμη Ενέργεια και Ηλεκτροκίνηση

 • Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στα Δημοτικά κτίρια, με αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών από το Πράσινο Ταμείο, το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» και το ΠΕΠ Αττικής.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων
 • Ενέργειες ευαισθητοποίησης των δημοτών, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Προώθηση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
 • Ενίσχυση του δημοτικού στόλου με νέα οχήματα: 2 μικρά επιβατηγά οχήματα τύπου Van 8+1 ατόμων, 2 νέα οχήματα τύπου Van κλειστού τύπου, 1 Ηλεκτρικό Λεωφορείο, με εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου σταθμού φόρτισης.

Το πρόγραμμά μας για την πενταετία 2023-2028

Επιλέξτε κάποια από τις βασικές ενότητες του προγράμματός μας για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε δίπλα σας

Τηλ: 210 800 4480
Κιν: 697 165 6213
Email: [email protected]