Υποδομές

Το πρόγραμμά μας για την περίοδο 2024 – 2028

Αποχετευτικό

Επιλύουμε οριστικά το πρόβλημα με:

 • Ολοκλήρωση των δημοπρατημένων έργων, Άκτωρα, υπολοίπων Δροσιάς και Άνοιξης.
 • Δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου των περιοχών, των υπολοίπων της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, του Πευκοφύτου, καθώς και της Ραπεντώσας της Δ.Κ. Διονύσου.
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μελετών, στις περιοχές Ευξείνου Πόντου και Προκονήσου της Δ.Κ. Σταμάτας και Σεμέλης της Δ.Κ. Διονύσου.
 • Επαναπροώθηση του αιτήματος προς την ΕΥΔΑΠ, για τη μείωση της υπέρμετρης επιβάρυνσης (75%) στους λογαριασμούς του νερού.

Αντιπλημμυρικά

 • Άμεση κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου Δροσιάς – Σταμάτας από την αρμόδια Περιφέρεια Αττικής και εκπόνηση μελέτης του Δήμου, για την αντιπλημμυρική προστασία της πέριξ περιοχής.
 • Ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ρέματος Διονύσου – Ροδόπολης, στα τμήματα που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, με έκδοση του απαραίτητου ΦΕΚ.
 • Ένταξη του ώριμου έργου των οδών Δημοκρατίας, Πηλίου κ.λπ. της Δ.Κ. Διονύσου στο ΠΕΠ Αττικής, με την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του τμήματος του ρέματος Διονύσου-Ροδόπολης, που αποτελεί τον αποδέκτη των διευθετούμενων ομβρίων.
 • Εντατική παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών που προωθούνται από την Περιφέρεια Αττικής για τα έργα:
  • Οριοθέτηση του Πετρορέματος, από τα κατάντη της Ροδόπολης μέχρι την Αγίου Φανουρίου, στην περιοχή Σταμάτας.
  • Οριοθέτηση του ρέματος Διονύσου – Δροσιάς, από Καΐρη έως Εθνική οδό.
  • Οριοθέτηση του ρέματος, από ΒΙC μέχρι Εθνική οδό.
 • Προώθηση στην Περιφέρεια Αττικής των υδραυλικών μελετών που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της πολεοδομικής μελέτης Άνοιξης, με σκοπό την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής.

Έργα ύδρευσης

 • Ολοκλήρωση της κατασκευής νέου δικτύου στην περιοχή Αναγέννησης της Δ.Κ. Διονύσου και πλήρης ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης.
 • Ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας του Δήμου.
 • Πλήρης υδροδότηση της περιοχής της Δ.Κ. Διονύσου με νερό ΕΥΔΑΠ
 • Υλοποίηση της μελέτης που εκπονείται για την ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.
 • Υλοποίηση της εγκεκριμένης πρότασης του Δήμου για «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
 • Ανακατασκευή των δικτύων ύδρευσης με προτεραιότητα στις περιοχές όπου υφίστανται αμιαντοσωλήνες ή όπου παρουσιάζονται συχνές βλάβες.

Έργα οδοποιίας

 • Ολοκλήρωση της μελέτης και ωρίμανση του έργου της διαπλάτυνσης της κεντρικής οδού Μαραθώνος – Χελμού – Λ. Κρυονερίου, προκειμένου να περιοριστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Στο έργο θα συμπεριληφθεί και η
 • ανακατασκευή νέας γέφυρας στη διασταύρωση της Λεωφόρου, με τις σιδηροδρομικές γραμμές.
 • Διανοίξεις οδών, όπου υπάρχουν εκκρεμότητες στις Δημοτικές Κοινότητες.
 • Ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου των περιοχών μας, με την αξιοποίηση εξασφαλισμένης χρηματοδότησης ύψους 8,5 εκατομμυρίων.

Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στις περιοχές μας

 • Προγραμματική Σύμβαση με την Ε.Π.Α. Αττικής για την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου και στις περιοχές μας, με προτεραιότητα σε αυτές που γειτνιάζουν με το ήδη υφιστάμενο δίκτυο: Φασίδερι, Αρσάκειο, Ρέα, περιοχή Δροσιάς από Λ. Διονύσου μέχρι ρέμα, Λ. Τραπεζούντος στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου και Λ. Κρυονερίου – Μαραθώνος μέχρι το Κοινοτικό Κατάστημα Άνοιξης.

Δημοτικές εγκαταστάσεις

 • Δημαρχείο: στόχος η δημιουργία αυτή της εμβληματικής υποδομής για τις πόλεις μας, που θα μειώσει ταυτόχρονα και το υψηλό ετήσιο κόστος ενοικίασης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, επιλέγοντας τη συμφερότερη λύση, είτε με:
  • απαλλοτρίωση 10 στρεμμάτων σε κατάλληλη θέση και δημιουργία νέου Δημαρχείου, ή εναλλακτικά:
  • αγορά έτοιμου σχετικά κατάλληλου κτιρίου και αναδιαμόρφωσή του σε Δημαρχείο.
 • Νέο Αμαξοστάσιο: στόχος η άμεση απόκτηση κατάλληλου χώρου, έκτασης άνω των 10 στρεμμάτων για τη δημιουργία σύγχρονου αμαξοστασίου, με χώρους για παραπλήσιες λειτουργίες: κτίρια διοίκησης, υπόστεγα οχημάτων, εγκατάσταση Α’βάθμιας συντήρησης και σταθμού ανεφοδιασμού.
 • Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο: δημιουργία του νέου Διακοινοτικού κοιμητηρίου, στη θέση ‘’ΜΠΙΣΜΠΙΡΗ’’ της ΔΚ Αγίου Στεφάνου, μετά από την υλοποίηση της Απόφασης αγοράς ακόμη 7 στρεμμάτων, δίπλα στην ήδη υπάρχουσα έκταση.

Σχολική στέγη

 • Διεκδίκηση πόρων για την αγορά του σχολικού συγκροτήματος Καργάκου
 • Παρεμβάσεις για την πυρασφάλεια των σχολείων, στη βάση εκπονηθείσας μελέτης
 • Ολοκλήρωση της μελέτης για τον β’ βάθμιο αντισεισμικό έλεγχο όλων των σχολείων
 • Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολείων, με αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων
 • Συστηματικά έργα συντήρησης και αναβάθμισης της λειτουργικότητας των σχολείων
 • Ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών με ίδιους πόρους του Δήμου, καθώς και απευθείας διάθεση κονδυλίων από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, για έργα αναβάθμισης των σχολικών υποδομών, με βάση την «ταυτότητα αναγκών» κάθε σχολικής μονάδας.
 • Ειδικότερα, σχεδιάζουμε τις εξής παρεμβάσεις και διεκδικήσεις:
  • Ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου Λυκείου στη Δ.Κ. Διονύσου
  • Ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ΕΠΑΛ στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου
  • Ολοκλήρωση της κατασκευής του 1ου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Κρυονερίου.
  • Μελέτη για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, σε χώρο για κοινωφελείς χρήσεις στην περιοχή της επέκτασης του Ρ.Σ. Κρυονερίου.
  • Κατασκευή της προσθήκης τριών νέων αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας και εξασφάλιση χώρου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Σταμάτας.
  • Διεκδίκηση για την ανέγερση νηπιαγωγείου στη Δ.Κ. Δροσιάς, στο οικόπεδο του Δημοσίου επί της οδού Μαραθωνομάχων, μετά την οριοθέτηση του ρέματος Διονύσου-Δροσιάς.
  • Αγορά οικοπέδου επί της οδού Πόντου στη Δ.Κ. Δροσιάς, για την κατασκευή Λυκείου.
 • Λύσεις στο πρόβλημα της έλλειψης κατάλληλών χώρων για σχολικές υποδομές στις Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης, μέσω της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, καθώς και της αγοράς χώρων.

Το πρόγραμμά μας για την πενταετία 2023-2028

Επιλέξτε κάποια από τις βασικές ενότητες του προγράμματός μας για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Είμαστε δίπλα σας

Τηλ: 210 800 4480
Κιν: 697 165 6213
Email: [email protected]