ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Οραματιζόμαστε μια σύγχρονη πόλη, που σέβεται τους Πολίτες της, συμφιλιώνει την κατοικία με το χώρο εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος.

Που λειτουργεί αποκεντρωμένα, με σχέδιο και οργάνωση, κοινωνική ευαισθησία και διαφάνεια.

Που χρησιμοποιεί την καινοτομία για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και πολιτιστική ανάπτυξη.

Που αντιμετωπίζει τα προβλήματα σε συστηματική συνεργασία με τους φορείς και τους δημότες.

Επιδιώκουμε την ολική ανατροπή της σημερινήςαναξιοκρατίας, προχειρότητας, αδιαφάνειας, έλλειψης οράματος και σχεδίου, ανυπαρξίας διαλόγου και συναίνεσης. Αυτό προϋποθέτει:

  • αποκεντρωτική λογική που θα φέρει τις τοπικές κοινότητες στο επίκεντρο,
  • διάλογο με την κοινωνία που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή και θα επιβάλλει τη λογοδοσία,
  • συστηματικό σχεδιασμό που θα κάνει αποτελεσματική τη δημοτική λειτουργία και
  • διαφανείς διαδικασίες σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες.

Δεσμευόμαστε ότι για τον σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, μέσω προγραμματικής συμφωνίας πάνω σε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο, που θα προβλέπει:

  • Αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια, συμμετοχικός προγραμματισμός και τοπικά δημοψηφίσματα.
  • Αναβάθμιση ρόλου & λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και αναδιοργάνωση υπηρεσιών Δήμου.
  • Επανίδρυση του Θέσπη και διαφάνεια στις σχέσεις με τοπικούς φορείς.
  • Αξιοποίηση τοπικών πλεονεκτημάτων (γεωγραφική θέση, φυσικό περιβάλλον, πολιτιστικά μνημεία, ισχυρές παραδόσεις, μορφωτικό επίπεδο, οικονομικοί πόροι) και διαδημοτικές συνεργασίες.
  • Ρεαλιστικούς, απλούς και σαφείς κανονισμούς για δικαιώματα και υποχρεώσεις κατοίκων.
  • Διαπαραταξιακό έλεγχο στις αναθέσεις και λειτουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Σας καλούμενα δυναμώσετε την προσπάθειά μας, προωθώντας αυτό το μήνυμα παντού. Είναι ένας αγώνας που αξίζει να δώσουμε όλοι μαζί!